סמיקונדקטור גיליון נתונים

PC817B גיליון נתונים, במעגל, פונקציה

PC817B Datasheet PDF

יצרןאריזהתיאורPDFטמפרטורת
Sharp Electrionic Components High Density Mounting Type Photocoupler PC817B PDF
מינימום°C | מקסימלי°C