סמיקונדקטור גיליון נתונים

TLP750 גיליון נתונים, במעגל, פונקציה

TLP750 Datasheet PDF

יצרןאריזהתיאורPDFטמפרטורת
Toshiba Semiconductor TOSHIBA Photocoupler GaAAs Ired Photo TLP750 PDF
מינימום°C | מקסימלי°C