סמיקונדקטור גיליון נתונים

ON-SEMICONDUCTOR גיליון נתונים

PartNoיצרןתיאור
1.5KE43CARL4ON-Semiconductor1500 Watt mosorb zener transient voltage suppressors, 43V
BC548ARL1ON-SemiconductorAmplifier Transistor NPN
SN74LS30ML1ON-Semiconductor8-INPUT NAND GATE
MC74AC14MR1ON-SemiconductorHex Inverter Schmitt Trigger
MC10H351MELON-SemiconductorQuad TTL/NMOS to PECL Translator
SN74LS260DR2ON-SemiconductorDual 5-Input NOR Gate
MC74ACT540MON-SemiconductorOctal Buffer/Line Driver with 3 State Outputs
SN74LS132ML1ON-SemiconductorQuad 2-Input Schmitt Trigger NAND Gate
MC74AC157ML2ON-SemiconductorQuad 2 Input Multiplexer
MC74HC175FR1ON-SemiconductorQuad D Flip-Flop With Common Clock & Reset
MC10H162ML2ON-SemiconductorBinary to 1-8 Decoder (High)
1.5KE13CARL4ON-Semiconductor1500 Watt mosorb zener transient voltage suppressors, 13V
1.5KE20CARL4ON-Semiconductor1500 Watt mosorb zener transient voltage suppressors, 20V
SN74LS251DR2ON-Semiconductor8-Input Multiplexer with 3-State Outputs
MC74HC393FR1ON-SemiconductorDual 4-Stage Binary Ripple Counter
LM317MSTT1ON-SemiconductorThree-Terminal Adjustable Output Positive Voltage Regulator
MC33164D-4.6R2ON-SemiconductorMicropower Undervoltage Sensing Circuit
MC33182DR2ON-SemiconductorLow Power, High Slew Rate, Wide Bandwidth, JFET Input Op Amp
2N5088RLREON-SemiconductorAmplifier Transistor NPN
MC74ACT05MR2ON-SemiconductorHex Inverter With Open Drain Outputs
MC74VHCT04AML2ON-SemiconductorHex Inverter (TTL Compatible)
MC74LCX574SDR2ON-SemiconductorLow-Vpltage CMOS Octal D-Type Flip-Flop Through Pinout
LM2575T-005ON-SemiconductorEasy Switcher™ 1.0 A Step-Down Voltage Regulator
BC337-016ON-SemiconductorAmplifier Transistor NPN
SN74LS368AMR1ON-Semiconductor3-State Hex Buffers
MC14053BFR1ON-SemiconductorAnalog Multiplexers/Demultiplexers
MC74ACT74DTELON-SemiconductorDual D Type Positive Edge Triggered Flip Flop
MC33267D2TR4ON-SemiconductorLow Dropout Regulator
MC10H117MR1ON-SemiconductorDual 2-Wide 2-3-Input OR-AND/OR-AND Gate
MC33201VDR2ON-SemiconductorRail-to-Rail Operational Amplifier
MC74HC164AFL2ON-Semiconductor8-Bit Serial-Input/Parallel-Output Shift Register
MC74AC10DTELON-SemiconductorTriple 3 Input NAND Gate
SN74LS14MELON-SemiconductorSCHMITT TRIGGERS DUAL GATE/HEX INVERTER
MC74VHC125ML1ON-SemiconductorQuad Bus Buffer with 3-State Control Inputs
MC74HC240AFON-SemiconductorOctal With 3-State Outputs Inverting Buffer/Line Driver/Line Receiver
MC74AC352DR2ON-SemiconductorDual 4-Input Multiplexer
MC74HC86AFL2ON-SemiconductorQuad 2-Input Exclusive OR Gate
LP2951CD-005ON-SemiconductorMicropower Voltage Regulator
SN74LS244ML2ON-SemiconductorOctal Buffer/Line Driver with 3-State Outputs
1.5KE68CARL4ON-Semiconductor1500 Watt mosorb zener transient voltage suppressors, 68V
MC14020BFR1ON-Semiconductor14-Bit Binary Counter
MC74HC32AFL2ON-SemiconductorQuad 2-Input OR Gate
MC10104FNR2ON-SemiconductorQuad 2-Input AND Gate
MC74HC4052AFL1ON-SemiconductorAnalog Multiplexers / Demultiplexers
MC14051BDTELON-SemiconductorAnalog Multiplexers/Demultiplexers
MC74HC175AFR2ON-SemiconductorQuad D Flip-Flop with Common Clock and Reset
MC74HC4052AFR1ON-SemiconductorAnalog Multiplexers / Demultiplexers
MC10H351FNR2ON-SemiconductorQuad TTL/NMOS to PECL Translator
MC74HC139AFL2ON-SemiconductorDual 1-of-4 Decoder/Demultiplexer
SN74LS195ADR2ON-SemiconductorUniversal 4-Bit Shift Register
DTB113ERLRAON-SemiconductorBias Resistor Transistor
SN74LS05MELON-SemiconductorHex Inverter
MC14071BFL2ON-SemiconductorB-Suffix Series CMOS Gates
MC74ACT244DTELON-SemiconductorOctal Buffer/Line Driver with 3 State Outputs
MC74ACT241ML1ON-SemiconductorOctal Buffer/Line Driver with 3 State Outputs
MC14024BFR2ON-Semiconductor7-Stage Ripple Counter
1.5KE75CARL4ON-Semiconductor1500 Watt mosorb zener transient voltage suppressors, 75V
SN74LS161AML1ON-SemiconductorBCD DECADE COUNTERS/ 4-BIT BINARY COUNTERS
SN74LS123MON-SemiconductorRetriggerable Monostable Multivibrators
MC74VHC595ML2ON-Semiconductor8-Bit Shift Register
SN74LS368AML1ON-Semiconductor3-State Hex Buffers
MC33348D-003ON-SemiconductorLithium Battery Protection Circuit for One Cell Battery Packs
MC74HC132AFL2ON-SemiconductorQuad 2-Input NAND Gate With Schmitt-Trigger Inputs
MC74HC14AFL2ON-SemiconductorHex Schmitt-Trigger Inverter
MC74HC4052DTELON-Semiconductor8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
MC74VHCT574AML2ON-SemiconductorOctal D-Type Flip-Flop (TTL Compatible)
MC74AC138DTELON-Semiconductor1 of 8 Decoder/Demultiplexer
MC74LCX244MELON-SemiconductorLow Voltage CMOS Octal Buffer with 5V-Tolerant Inputs and Outputs (3-State, Non-Inverting)
MC74ACT08DTON-SemiconductorQuad 2 Input AND Gate
SN74LS221DR2ON-SemiconductorDual Monostable Multivibrators With Schmitt-Trigger Inputs
DTC143ERLRMON-SemiconductorBias Resistor Transistor
MC74HC4051AFL2ON-SemiconductorAnalog Multiplexers / Demultiplexers
MC14094BFR2ON-Semiconductor8-Stage Shift/Store Register with Three-State Outputs
SN74LS244DWR2ON-SemiconductorOctal Buffer/Line Driver with 3-State Outputs
MC33164D-4.6ON-SemiconductorMicropower Undervoltage Sensing Circuit
BC489ZL1ON-SemiconductorHigh Current Transistor NPN
MC74ACT08DTELON-SemiconductorQuad 2 Input AND Gate
MC74HC126AFL2ON-SemiconductorQuad With 3-State Outputs NonInverting Buffer
MC74HC03AFL1ON-SemiconductorQuad 2-Input NAND Gate With Open-Drain Outputs
MC10E256FNR2ON-Semiconductor3-Bit 41 Mux Latch
MC33164SN-5T1ON-SemiconductorMicropower Undervoltage Sensing Circuit
MC74HC4020AFR1ON-Semiconductor14-Stage Binary Ripple Counter
MC74LVX32DR2ON-SemiconductorQuad 2-Input OR Gate with 5V-Tolerant Inputs
MC10H161ML1ON-SemiconductorBinary to 1-8 Decoder (Low)
MC74VHC125ML2ON-SemiconductorQuad Bus Buffer with 3-State Control Inputs
MC10H159MR1ON-SemiconductorQuad 2-Input Multiplexer
MC74HC240AHON-SemiconductorOctal With 3-State Outputs Inverting Buffer/Line Driver/Line Receiver
MC33174VDWON-SemiconductorLow Power, Single Supply Operational Amplifier
MC10125FNR2ON-SemiconductorQuad MECL to TTL Translator
MC74HCT574AFELON-SemiconductorOctal 3-State NonInverting D Flip-Flop with LSTTL-Compatible Inputs
MC74HCT273ADTON-SemiconductorOctal D Flip-Flop With Common Clock & Reset
MC14081BFL2ON-SemiconductorB-Suffix Series CMOS Gates
MC74HCT74ADTON-SemiconductorDual D Flip-Flop With Set and Reset with LSTTL Compatible Inputs
MSC2295-CT2ON-SemiconductorRF Amplifier Transistor NPN
MC74LCX373ML2ON-SemiconductorLow Voltage CMOS Octal transparent Latch with 5V-Tolerant Inputs and Outputs (3-state, Non-Inverting)
MC74AC273MR2ON-SemiconductorOctal D Flip Flop
MC74VHC374ML2ON-SemiconductorOctal D-Type Flip-Flop
SN74LS139MON-SemiconductorDual 1-OF-4 Decoder/ Demultiplexer
MC74ACT20ML1ON-SemiconductorDual 4 Input NAND Gate

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20