סמיקונדקטור גיליון נתונים

ON-SEMICONDUCTOR גיליון נתונים

PartNoיצרןתיאור
SN74LS253ML1ON-SemiconductorDual 4-Input Multiplexer with 3-State Outputs
MC74HC4052FERON-Semiconductor8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
TL062CDR2ON-SemiconductorLow Power JFET Input Operational Amplifier
MC74VHC139MELON-SemiconductorDual 2-to-4 Decoder/Demultiplexer
SN74LS259MR1ON-Semiconductor8-Bit Addressable Latch
UA78S40MCON-SemiconductorUniversal Switching Regulator Subsystem
MC74HC574AFL1ON-SemiconductorOctal 3-State NonInverting D Flip-Flop
MC74ACT04MR1ON-SemiconductorHex Inverter
SN74LS74AMELON-SemiconductorDual D-Type Positive Edge-Triggered Flip-Flop
MC10H102ML2ON-SemiconductorQuad 2-Input NOR Gate
SN74LS251MELON-Semiconductor8-Input Multiplexer with 3-State Outputs
LF351DR2ON-SemiconductorQuad Operational Amplifier, Internally Compensated, JFET Input
MC10H107ML1ON-SemiconductorTriple 2-Input Exclusive OR/Exclusive NOR Gate
MC74HC02AFL1ON-SemiconductorQuad 2-Input NOR Gate
SN74LS32MR1ON-SemiconductorQuad 2-Input OR Gate
MC33264DM-5.0R2ON-SemiconductorMicropower Voltage Regulators with On/Off Control
MC74HC4046AFR1ON-SemiconductorPhase-Locked-Loop
MDC5100R2ON-SemiconductorAntenna Switch Controller
MC74HC4060AFL1ON-Semiconductor14-Stage Binary Ripple Counter With Oscillator
MC74HC4051FL2ON-Semiconductor8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
MC74ACT08ML1ON-SemiconductorQuad 2 Input AND Gate
MC14543BFL1ON-SemiconductorBCD-to-Seven Segment Latch/Decoder/Driver for Liquid Crystals
1.5KE82CARL4ON-Semiconductor1500 Watt mosorb zener transient voltage suppressors, 82V
MC74HC139AFON-SemiconductorDual 1-of-4 Decoder/Demultiplexer
SN74LS145ML1ON-Semiconductor1-OF-10 Decoder/Driver Open-Collector
MC14011BDTELON-SemiconductorB-Suffix Series CMOS Gates
MC74LCX574ML2ON-SemiconductorLow-Vpltage CMOS Octal D-Type Flip-Flop Through Pinout
MC34164P-3RAON-SemiconductorMicropower Undervoltage Sensing Circuit
SN74LS05MR1ON-SemiconductorHex Inverter
SN74LS166MR1ON-Semiconductor8-Bit Shift Registers
MC74HC03AFR2ON-SemiconductorQuad 2-Input NAND Gate With Open-Drain Outputs
MC74AC273ML1ON-SemiconductorOctal D Flip Flop
MC74ACT153DTR2ON-SemiconductorDual 4 Input Multiplexer
MC14001BDTON-SemiconductorB-Suffix Series CMOS Gates
SN74LS138ML2ON-Semiconductor1-OF-8 Decoder/ Demultiplexer
MPS2222ARLON-SemiconductorGeneral Purpose Transistor NPN
MC74AC153ML1ON-SemiconductorDual 4 Input Multiplexer
MC74LCX374ML1ON-SemiconductorLow-Voltage CMOS Octal D-Type Flip-Flop with 5V-Tolerant Inputs and Outputs (3-State, Non-Inverting)
MC74HC132AFL1ON-SemiconductorQuad 2-Input NAND Gate With Schmitt-Trigger Inputs
BC560BRL1ON-SemiconductorLow Noise Transistor PNP
MC74ACT132ML2ON-SemiconductorQuad 2 Input NAND Schmitt Trigger
MC74HCU04AFR2ON-SemiconductorHex Unbuffered Inverter
MC14490FL1ON-SemiconductorHex Contact Bounce Eliminator
MSD6100RLRAON-SemiconductorDual Switching Diode Common Cathode
SN74LS645HON-SemiconductorOctal Bus Transceivers
BC546RL1ON-SemiconductorAmplifier Transistor NPN
MC74HC4051FR1ON-Semiconductor8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
SN74LS153ML1ON-SemiconductorDual 4-Input Multiplexer
DTA114YRLRMON-SemiconductorBias Resistor Transistor
MC74LCX540DTELON-SemiconductorLow-Voltage CMOS Octal Buffer Flow Through Pinout with 5V-Tolerant Inputs and Outputs (3-State, Inverting)
MC33269ST-3.3R2ON-SemiconductorLow Dropout Positive Fixed and Adjustable Voltage Regulators
MC14020BFL2ON-Semiconductor14-Bit Binary Counter
MC74ACT02ML1ON-SemiconductorQuad 2 Input NOR Gate
MC74HC4053AFL1ON-SemiconductorAnalog Multiplexers / Demultiplexers
MC74ACT374DTON-SemiconductorOctal D Type Flip Flop with 3 State Outputs
LP2951ACD-005ON-SemiconductorMicropower Voltage Regulator
MC74HCT04AFL1ON-SemiconductorHex Inverter
MC74VHCT04AMELON-SemiconductorHex Inverter (TTL Compatible)
MC74HC4051NDON-Semiconductor8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
1.5KE36CARL4ON-Semiconductor1500 Watt mosorb zener transient voltage suppressors, 36V
SN74LS240MON-SemiconductorOctal Buffer/Line Driver with 3-State Outputs
SN74LS541HON-SemiconductorOCTAL BUFFER/LINE DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
MC4741CDR2ON-SemiconductorQuad Differential Input Operational Amplifier
MC10H176ML2ON-SemiconductorHex D Master-Slave Flip-Flop
MC74AC257MR1ON-SemiconductorQuad 2 Input Multiplexer with 3 State Outputs
MC74AC240DTELON-SemiconductorOctal Buffer/Line Driver with 3 State Outputs
LF442CDR2ON-SemiconductorLow Power JFET Input Operational Amplifier
MPS6428RLRAON-SemiconductorAmplifier Transistor
MC74ACT11ML1ON-SemiconductorTriple 3 Input AND Gate
DTA123ERLRMON-SemiconductorBias Resistor Transistor
MC74HC126AFR1ON-SemiconductorQuad With 3-State Outputs NonInverting Buffer
MC74VHC540ML1ON-SemiconductorOctal Bus Buffer
SN74LS367AML1ON-Semiconductor3-State Hex Buffers
MC33348D-005ON-SemiconductorLithium Battery Protection Circuit for One Cell Battery Packs
SN74LS157MELON-SemiconductorQuad 2-Input Multiplexer
MC74ACT10ML2ON-SemiconductorTriple 3 Input NAND Gate
MC74VHCT138AML2ON-Semiconductor3-to-8 Line Decoder (TTL Compatible)
MC74HC175AFL1ON-SemiconductorQuad D Flip-Flop with Common Clock and Reset
MC14528BFL2ON-SemiconductorDual Monostable Multivibrator
MC74AC132ML1ON-SemiconductorQuad 2 Input NAND Schmitt Trigger
MC74AC08DTON-SemiconductorQuad 2 Input AND Gate
MC14053BFL2ON-SemiconductorAnalog Multiplexers/Demultiplexers
MC74HC244AHON-SemiconductorOctal 3-State NonInverting Buffer/Line Driver/Line Receiver
MC14082BFR2ON-SemiconductorB-Suffix Series CMOS Gates
MC10H104MR1ON-SemiconductorQuad 2-Input AND Gate
LP2951ACD-5R2ON-SemiconductorMicropower Voltage Regulator
MC10231FNR2ON-SemiconductorHigh Speed Dual Type D Master-Slave Flip-Flop
MC14040BFR1ON-Semiconductor12-Bit Binary Counter
MC14555BFL1ON-SemiconductorDual Binary to 1-of-4 Decoder/Demultiplexer
MPS3906RLRAON-SemiconductorGeneral Purpose Transistor
MC74HC573AFON-SemiconductorOctal 3-State NonInverting Transparent Latch
MC74HC573AFL1ON-SemiconductorOctal 3-State NonInverting Transparent Latch
MC10H101ML2ON-SemiconductorQuad OR/NOR Gate
SN74LS175MR1ON-SemiconductorQuad D Flip-Flop
MC74HC4053AFL2ON-SemiconductorAnalog Multiplexers / Demultiplexers
MPSA42RL1ON-SemiconductorHigh Voltage Transistor NPN
MC74AC374ML2ON-SemiconductorOctal D Type Flip Flop with 3 State Outputs
MMBT2369T1ON-SemiconductorSwitching Transistors
MC74HC4060ADTELON-Semiconductor14-Stage Binary Ripple Counter With Oscillator

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20