סמיקונדקטור גיליון נתונים

ON-SEMICONDUCTOR גיליון נתונים

PartNoיצרןתיאור
IDT54FCT162646ETPFBIntegrated Device Technology FAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646ETPVIntegrated Device Technology FAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646ETPVBIntegrated Device Technology FAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646TIntegrated Device Technology FAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646TEIntegrated Device Technology FAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646TEBIntegrated Device Technology FAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646TPAIntegrated Device Technology FAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646TPABIntegrated Device Technology FAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646TPFIntegrated Device Technology FAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646TPFBIntegrated Device Technology FAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
STB75NF75STMicroelectronics N-CHANNEL 0.0095 TO-220/TO-220FP/DPAK STripFET POWER MOSFET
STB75NF75LSTMicroelectronics N-CHANNEL 0.009 D2PAK/I2PAK/TO-220 STripFET POWER MOSFET
STB75NF75L-1STMicroelectronics N-CHANNEL 0.009 D2PAK/I2PAK/TO-220 STripFET POWER MOSFET
FDS6680SFairchild Semiconductor N-Channel PowerTrench SyncFET
74LS595Texas Instruments8-BIT SHIFT REGISTERS WITH OUTPUT LATCHES
SN74LS595Texas Instruments8-BIT SHIFT REGISTERS WITH OUTPUT LATCHES
SN74LS595NTexas Instruments8-BIT SHIFT REGISTERS WITH OUTPUT LATCHES
07106GOAMicrosemi Corporation SILICON CONTROLLED RECTIFIER
71061Vishay Siliconix P-Channel 30-V MOSFET with Schottky Diode
AME7106Analog Microelectronics 3-1/2 Digit Converter High Accuracy, Power
AME7106AAnalog Microelectronics 3-1/2 Digit Converter High Accuracy, Power
AME7106ACKWAnalog Microelectronics 3-1/2 Digit Converter High Accuracy, Power
AME7106CPLAnalog Microelectronics 3-1/2 Digit Converter High Accuracy, Power
AME7106RAnalog Microelectronics 3-1/2 Digit Converter High Accuracy, Power
AME7106RCPLAnalog Microelectronics 3-1/2 Digit Converter High Accuracy, Power
AME7106YAnalog Microelectronics 3-1/2 Digit Converter High Accuracy, Power
CMV7106California Micro Devices Corp CMV7106 POWER, VOLTAGE WITH RRIO SHUTDOWN, SOT23-6
CMV7106YRCalifornia Micro Devices Corp CMV7106 POWER, VOLTAGE WITH RRIO SHUTDOWN, SOT23-6
CMV7106YTCalifornia Micro Devices Corp CMV7106 POWER, VOLTAGE WITH RRIO SHUTDOWN, SOT23-6
HI7106Intersil Corporation Digit, LCD/LED Display, Converter
HI7106CIntersil Corporation Digit, LCD/LED Display, Converter
HI7106CM44Intersil Corporation Digit, LCD/LED Display, Converter
HI7106CPLIntersil Corporation Digit, LCD/LED Display, Converter
HI7106DIntersil Corporation Digit, LCD/LED Display, Converter
ICL7106Intersil Corporation 31/2 Digit, LCD/LED Display, Converters
ICL7106CDMaxim Integrated Products Digit Converter
ICL7106CJLMaxim Integrated Products Digit Converter
ICL7106CM44Intersil Corporation 31/2 Digit, LCD/LED Display, Converters
ICL7106CPLMaxim Integrated Products Digit Converter
ICL7106CQHMaxim Integrated Products Digit Converter
ICL7106-ICL7107Maxim Integrated Products Digit Converter
ICL7106RCPLIntersil Corporation 31/2 Digit, LCD/LED Display, Converters
ICL7106SIntersil Corporation 31/2 Digit, LCD/LED Display, Converters
ICL7106SCPLIntersil Corporation 31/2 Digit, LCD/LED Display, Converters
IRF7106International Rectifier Power MOSFET(Vdss= -20V)
Q67106-A8315Siemens Semiconductor Group Dimmer Halogen Lamps
Q67106-H5157Siemens Semiconductor Group Expanded Decoder Program Delivery Control Video Program System EPDC Decoder
Q67106-H5163Siemens Semiconductor Group PDC-plus Decoder
Q67106-H5183Siemens Semiconductor Group VPS-Decoder
Q67106-H6423Siemens Semiconductor Group PLL-Frequency Synthesizer PMB2306R/PMB2306T Version
Q-67106-H6514Siemens Semiconductor Group PLL-Frequency Synthesizer PMB2306R/PMB2306T Version
TC7106TelCom Semiconductor, 3-1/2 DIGIT CONVERTERS
TC7106AMicrochip Technology 3-1/2 Digit Analog-to-Digital Converters
TC7106ACKWTelCom Semiconductor, 3-1/2 DIGIT CONVERTERS
TC7106ACLWTelCom Semiconductor, 3-1/2 DIGIT CONVERTERS
TC7106ACPLMicrochip Technology 3-1/2 Digit Analog-to-Digital Converters
TC7106AIJLMicrochip Technology 3-1/2 Digit Analog-to-Digital Converters
TC7106AIPLTelCom Semiconductor, 3-1/2 DIGIT CONVERTERS
TC7106CKWTelCom Semiconductor, 3-1/2 DIGIT CONVERTERS
TC7106CLWTelCom Semiconductor, 3-1/2 DIGIT CONVERTERS
TC7106CPLTelCom Semiconductor, 3-1/2 DIGIT CONVERTERS
TC7106IJLTelCom Semiconductor, 3-1/2 DIGIT CONVERTERS
TC7106IPLTelCom Semiconductor, 3-1/2 DIGIT CONVERTERS
TC7106RCPLTelCom Semiconductor, 3-1/2 DIGIT CONVERTERS
WS7106CPLWing Shing Computer Components Digit LCD/LED Display Converters
STW8NB100Microelectronics N-CHANNEL 1000V 7.3A TO-247 POWERMESH MOSFET
FS7KM-12Mitsubishi Electric Semiconductor HIGH-SPEED SWITCHING
FS7KM-14AMitsubishi Electric Semiconductor HIGH-SPEED SWITCHING
FS7KM-16Powerex Power Semiconductors POWER MOSFET HIGH-SPEED SWITCHING
FS7KM-16AMitsubishi Electric Semiconductor HIGH-SPEED SWITCHING
FS7KM-18Powerex Power Semiconductors POWER MOSFET HIGH-SPEED SWITCHING
FS7KM-18AMitsubishi Electric Semiconductor HIGH-SPEED SWITCHING
FS7KM-5Mitsubishi Electric Semiconductor HIGH-SPEED SWITCHING
VN330SPSTMicroelectronics QUAD HIGH SIDE SMART POWER SOLID STATE RELAY
VN330SP13TRSTMicroelectronics QUAD HIGH SIDE SMART POWER SOLID STATE RELAY
SED1335Epson Company Controller
SED1335FEpson Company Controller
SED1335F0AEpson Company Controller
SED1335F0BEpson Company Controller
27C4001STMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001STMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10B1STMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10B1TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10B1XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10B6TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10B6XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10C1TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10C1XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10C6TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10C6XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10F1TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10F1XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10F6TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10F6XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10L1TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10L1XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10L6TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10L6XSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10N1TRSTMicroelectronics Mbit 512Kb EPROM EPROM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45