סמיקונדקטור גיליון נתונים

CAT25C081U14A-17TE13 גיליון נתונים, במעגל, פונקציה

CAT25C081U14A-17TE13 Datasheet PDF

יצרןאריזהתיאורPDFטמפרטורת
CatalystTSSOP8K 1.7-1.8V Supervisory circuits with SPI serial EEPROM, precision reset controller and watchdog timer CAT25C081U14A-17TE13 PDF
מינימום°C | מקסימלי°C