סמיקונדקטור גיליון נתונים

CAT93C5731J-28TE13 גיליון נתונים, במעגל, פונקציה

CAT93C5731J-28TE13 Datasheet PDF

יצרןאריזהתיאורPDFטמפרטורת
CatalystSOIC2K 2.85-3.0V Supervisory circuit with microwire serial CMOS EEPROM, precision reset controller and watchdog timer CAT93C5731J-28TE13 PDF
מינימום°C | מקסימלי°C

 • Catalyst CAT93C5731J-25TE13
  2K 2.55-2.7V Supervisory circuit with microwire serial CMOS EEPROM, precision reset controller and watchdog timer
 • Catalyst CAT93C5731J-28TE13
  2K 2.85-3.0V Supervisory circuit with microwire serial CMOS EEPROM, precision reset controller and watchdog timer
 • Catalyst CAT93C5731J-30TE13
  2K 3.0-3.15V Supervisory circuit with microwire serial CMOS EEPROM, precision reset controller and watchdog timer
 • Catalyst CAT93C5731J-42TE13
  2K 4.25-4.5V Supervisory circuit with microwire serial CMOS EEPROM, precision reset controller and watchdog timer
 • Catalyst CAT93C5731J-45TE13
  2K 4.5-4.75V Supervisory circuits with microwire serial CMOS EEPROM, precision reset controller and watchdog timer